Aangepast behandelen i.v.m. Corona virus

Op 23-03-2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook verstrekkende gevolgen voor de fysiotherapie! Deze maatregelen waarbij bij voorkeur geen hands-on behandeling plaatsvindt blijft tot nader order geldig tot 28-04-2020.

Wat gaan we doen?
Op advies van de overheid en onze beroepsgroep zullen wij vanaf 24-03-2020 screenen op:
• het nut van de behandeling
• de noodzaak van de behandeling
• het risico op restschade voor functioneren bij niet behandelen

Als de conclusie luidt dat uitstel mogelijk is, dan zal er geen hands-on behandeling plaats vinden. Een alternatieve behandeling kan dan zijn: telefonische of online begeleiding.
Als de conclusie luidt dat uitstel niet mogelijk is in verband met irreversibele achteruitgang van functioneren dan zal er gescreend worden op coronarisico aan de hand van de symptomenlijst van het RIVM. De voorkeursoptie om te behandelen op afstand blijft ook in dat geval bestaan.

Wanneer er toch hands-on behandeling moet plaatsvinden wordt met de verwijzer afgestemd hoe dit moet gebeuren.

Onderwerpen die dan worden besproken zijn:
• waar wordt behandeld?
• moet er beschermende kleding worden gedragen?
• als er geen beschermende kleding voor handen is mag er dan nog behandeld worden?
• als face-to-face behandeling wel noodzakelijk is proberen we de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk waar te maken.

We laten u niet in de steek! We hechten er waarde aan om u (op afstand) te kunnen blijven voorzien van fysiotherapeutische hulp.
We zullen - al dan niet beperkt - telefonisch bereikbaar blijven. Ons telefoonnummer is 010-4837788 U kunt ons altijd mailen op: fysioijsselmonde@gmail.com

Maak een afspraak

Neem contact met mij op:

Fysiotherapie IJsselmonde

Ieder mens beweegt. Bij dit bewegen kunnen klachten ontstaan. Daarnaast kunnen ziekten en aandoeningen ervoor zorgen dat bewegen niet meer zo goed lukt. Fysiotherapie IJsselmonde helpt met een goed behandelplan voor úw klacht.

Multidisciplinair team

Geen wachtlijsten

In veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar

Onze specialisaties