Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring

De volledige privacyverklaring van Fysiotherapie IJsselmonde VOF vind u hier.

Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de site fysioijsselmonde.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

  1. De website van Fysiotherapie IJsselmonde verstrekt informatie aan u als gebruiker. De informatie is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud van informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Eventuele links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Fysiotherapie IJsselmonde is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe bronnen of links en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.
  3. Fysiotherapie IJsselmonde heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbenden met betrekking tot tekst en beeldmateriaal op fysioijsselmonde.nl te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, verzoeken wij zich tot ons te wenden.
  4. Fysiotherapie IJsselmonde kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Raadpleegt u altijd uw fysiotherapeut voor advies en begeleiding.
  5. Oneigenlijk gebruik van de website en inhoud is niet toegestaan. Het is niet toegestaan beeld en tekstmateriaal van fysioijsselmonde.nl of andere op deze website opgeslagen informatie te verveelvoudigen of voor andere doelen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Fysiotherapie IJsselmonde.