Sensorische informatieverwerkingstherapie voor kinderen

Wat is sensorische informatieverwerking?
Sensorische informatieverwerking wordt ook wel prikkelverwerking genoemd.
Bij sensorische informatieverwerking worden prikkels die je via je lichaam binnen krijgt verwerkt in je hersenen. Deze prikkels komen binnen via je zintuigen. Prikkels van buiten je lichaam komen binnen via geur, smaak, tast, je ogen en oren. Maar er komen ook prikkels je hersenen binnen die vanuit binnenin je lichaam komen, zoals het evenwichtsgevoel en het gevoel dat je spieren en gewrichten geven.
Prikkelverwerking is een dynamisch systeem en wordt beïnvloed door heel veel factoren. Zo zien we in de praktijk vaak kinderen die na een ervaring (scheiding, overlijden, verandering school, geboorte broertje of zusje, ziekte) anders op prikkels reageren. Gedrag en emoties zijn dan ook verweven met hoe goed de prikkels die je ervaart kunt verwerken. Als voorbeelden; als je griep hebt ben je vaak lichtgeraakt en kan je niet veel prikkels hebben. Als je een heftige gebeurtenis meemaakt kan je moeite hebben met je concentreren omdat bijvoorbeeld je gedachten je afleiden van je werk. Prikkels komen dan juist minder goed binnen lijkt het. Als je erg nodig naar het toilet moet lukt het ook niet goed om te concentreren.

SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING CONTACT

010 – 483 7788
06 – 2453 2488

Bewegingstherapie

Hoe werkt de prikkelverwerking bij een kind?
Het waarnemen, verwerken en reageren op deze prikkels doen we allemaal de hele dag. Dit zorgt ervoor dat we en ook kinderen reageren op belangrijke prikkels, zoals een volle blaas, en minder belangrijke prikkels kunnen laten, zoals de radio op de achtergrond. Hierdoor kunnen we goed reageren op onze omgeving.

Wanneer je problemen ervaart met het verwerken van prikkels, kunnen je hersenen de informatie die deze prikkels geven minder goed ordenen. Je hersenen raken minder georganiseerd. Hoe een kind reageert op een sensorisch informatieverwerkingsprobleem is bij iedereen anders, mede omdat de verschillende zintuigen ook weer bij iedereen anders werken.

Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegenovergestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met anderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren.

Een probleem met de prikkelverwerking kan ook ontstaan door omstandigheden van buitenaf. Als je als kind bijvoorbeeld een traumatische ervaring meemaakt beïnvloedt dit de manier waarop de prikkels van buiten en binnen ervaren en verwerkt worden.

Samenvattend
Kinderen met sensorisch informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat kan invloed hebben op het gedrag van het kind, maar ook op andere manieren kan zich dit uiten. Dat is wat de herkenning van sensorische informatieverwerkingsproblematiek zo lastig maakt. De symptomen ervan kunnen bij elk kind anders zijn. Mensen van buitenaf, denk bijvoorbeeld aan een leerkracht, kunnen het gedrag van het kind misschien als vreemd of ongepast ervaren, maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie van de wereld anders binnen.

Voorbeelden van prikkelverwerkingsproblemen zijn; schrikken van geluiden of bepaalde geluiden niet kunnen verdragen, veel moeite hebben om je concentreren wanneer de radio aanstaat, niet tegen fel licht kunnen of bepaalde smaken of structuren niet kunnen verdragen of er juist een sterke behoefte aan hebben. Maar ook niet of nauwelijks reageren wanneer je naam wordt geroepen, steeds iets te moeten aanraken of constant in beweging zijn. Je ziet ook dat kinderen vaker boos zijn, gefrustreerd, grensoverschrijdend en soms teruggetrokken en verdrietig.

Onderzoek en behandeling
Wanneer de zintuigelijke prikkelverwerking of juist prikkelbehoefte niet goed wordt begrepen en er niet naar gehandeld wordt om de prikkelverwerking op een betere manier te laten verlopen, laten we kansen liggen die kinderen kunnen helpen in hun reacties en gedrag.

Een sensorische informatieverwerkingstherapeut kan helpen inzicht te geven in de prikkelverwerkingsproblematiek en kijken naar de beste manier om deze verstoorde prikkelverwerking weer in balans te brengen met de omgeving.

Een onderzoek naar de prikkelverwerking bestaat uit een intake met ouders en kind, invullen SP 2 prikkelverwerkingslijsten door ouders, leerkracht of andere betrokkenen, lichamelijk onderzoek ter uitsluiting van lichamelijke problematiek en als laatste observatie op de plaatsen waar het kind de problematiek laat zien.

Hierna wordt de conclusie en adviezen met ouders besproken en een behandelplan opgesteld. Omdat alle factoren in het leven van een kind van invloed kunnen zijn worden ook na toestemming van ouders bijvoorbeeld leerkracht/ opvang en andere hulpverleners geïnformeerd.

Met de adviezen kunnen ouders en betrokkenen direct aan de slag. Een behandeling vindt plaats op de praktijk maar kan in overleg ook op school/ dagopvang plaatsvinden. Kinderen tot 2 jaar worden altijd aan huis behandeld.

Onze praktijk is naast de algemene prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen gespecialiseerd in prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen met ASS (autisme).

Wij behandelen kinderen met prikkelverwerkingsproblemen tussen de 0 en 16 jaar.

Sensorische Informatieverwerkingstherapie wordt onder Kinderfysiotherapie vergoed door de verzekering. Voor meer informatie kunt u bellen met 06-24532488